น้องๆที่เตรียมตัวสอบ มาดูย้อนหลังเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะ

น้องๆที่เตรียมตัวสอบ มาดูย้อนหลังเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะ
http://opentuition.com/acca/f3/acca-f3-lectures/